SLT

Important!

Pagina Oficială Virtuală a Sindicatului Lucrătorilor Din Transport Rutier - TIR - InternaŢional TG_Mureş România

MESAJ

Sindicatul Lucrătorilor din Transport - SLT TG.MUREŞ ROMÂNIA este alături de dumneavoastră pe tot parcursul anului 2017. PREŞEDINTE, FRANDEŞ ELENA

ETF

CINE ESTE ETF!?! FEDERAŢIA EUROPEANĂ DIN TRANSPORTURI - ETF - Este o organizaţie sindicală europeană ce reprezintă peste 2,5 milioane de lucrători în transporturi din 240 de sindicate şi 41 de state europene, în toate sectoarele de transport. În transportul rutier reprezentăm 750 000 de lucrători, inclusiv şoferi de tir profesionişti. PREŞEDINTE, FRANDEŞ ELENA

NOU

NOU!: Vă rugăm să VIZITAȚI:Pagina web ”Parteneri SLT”*****Biroul Berlin-Arbeit und Leben DGB/VHS, Bettina Wagner este - persoana de contact vorbitoare de limba romana, adresa de email este bettina.wagner@dgb.de***** site-ul ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din România (A-CAR România) ***** Pagina web ”Legislație” a Sindicatul Lucrătorilor din Transport - SLT. PREŞEDINTE, FRANDEŞ ELENA

Petiția

17 mai, Elena Frandeș, președintele Sindicatului Lucrătorilor din Transporturi a participat la şedinţa organizată de ETF la Strasbourg. Vizitaţi pag. Activităţi SLT!

sâmbătă, 24 ianuarie 2015

Despre noi...SINDICATUL


LUCRĂTORILORDINTRANSPORT

SINDICATUL LUCRĂTORILOR DIN TRANSPORT


SINDICATUL LUCRĂTORILOR DIN TRANSPORTURI A OBŢINUT PERSONALITATE JURIDICĂ CONFORM SENTINŢEI CIVILE NR.4474/07.05.2010, RĂMÂNÂND DEFINITIVĂ, CU STATUTUL ŞI ORGANELE DE CONDUCERE PREVĂZUTE ÎN PROCESUL-VERBAL DE CONSTITUIRE. 


SLT ESTE AFILIAT LA:


  1.  FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ŞI SERVICII PUBLICE ,,ATU ROMANIA"  
  2. CNSLR FRĂŢIA
  3. ,,ETF"(EUROPEAN TRANSPORT WORKERS' FEDERATION)

DESPRE SLT

Sindicatul Lucrătorilor din Transport (SLT) este o organizaţie sindicală românească ce reuneşte angajaţi din sectorul transportului de marfă, şoferi internaţionali şi alte categorii de angajaţi din sector.
SLT este afiliat naţional la federaţia ATU România şi, prin intermediul ATU, este aflliat internaţional la Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF), precum şi la ITF, Federaţia lnternaţională a Lucrătorilor din Transporturi. ATU România reprezintă interesele a peste 10 000 de membri sindicali din transport şi servicii publice de la nivel naţional (metrou, transport public urban, funcţionari publici din domeniul utilităţilor de la nivelul administraţiei locale şi naţionale). Obiectivul său principal este să depună toate eforturile pentru a proteja şi a promova drepturile de muncă, socíale şi economice, precum şi interesele membrilor săi. Prin ETF şi ATU România, SLT este acum parte a unei cooperative sindicale compuse din 6 sindicate din Belgia, Bulgaria, Danemarca şi Olanda, care au ca obiectiv furnizarea de asistenţă către soferii de tir care lucrează pe termen lung sau scurt într-una din ţările menţionate mai sus. Sindicatul SLT a fost creat la iniţiativa soferilor de tir români care lucrează pe piaţa internă sau piaţa unică a Uniunii Europene şi de asemenea, a altor categorii de angajati din sectorul transporturilor rutiere. SLT a fost creat pentru a răspunde următoarelor nevoi:
- o reprezentare mai bună a membrilor săi în raport cu angajatorii din România sau cu firmele de transport rutier internaţional din străinătate, care operează în România prin intermediul sucursalelor;
- să se beneficieze de acces la informaţii cu privire la legislaţia socială şi de muncă din UE, aplicabilă situaţiei oferilor de tir;
- să se beneficieze de acces la informaţii privitoare la legislaţia din domeniul transportului rutier şi la modul în care acestea sunt implementate în alte state membre UE;
- să se elimine - prin intermediul negocierilor sau prin acţiune în instanţă - discriminările
de orice tip (discriminări salariale, condiţii de muncă discriminatorii etc). Târgu-Mureş                                                                                             Preşedinte,
 9.01.2015                                                                                                  Elena Frandeş